Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2012

Άλλη μία επιβεβαίωση...

Κατά τον απολογισμό του δημάρχου κ. Μουζά για το έτος 2011, στην τοποθέτησή μου η οποία ήταν ιδιαίτερα λακωνική, ανέφερα τα παρακάτω:
Το 2011 ήταν μια χρονιά η οποία χαρακτηρίστηκε από 2 μεγάλα γεγονότα. Το ένα είναι η διακοπή της ζωντανής μετάδοσης των δημοτικών συμβουλίων και το άλλο είναι η απόλυτη εγκατάλειψη των χωριών.
Και τα όργανα άρχισαν.
Ξεκίνησε με την επιστολή - παραίτηση του προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Ορμενίου. Συνεχίστηκε με την επιστολή - απάντηση του δημάρχου.
Δε θα σχολιάσω τις δύο επιστολές. Μπορεί να τις διαβάσει οποιοσδήποτε θέλει, καθώς έχουν δημοσιοποιηθεί και οι δύο και να βγάλει τα προσωπικά του συμπεράσματα.
Θα κλείσω όμως με το εξής συμπέρασμα.
Μπορεί οι καιροί να είναι οικονομικά ιδιαίτερα δύσκολοι για όλους και φυσικά και για τους δήμους, όμως πολλά ζητήματα λύνονται με διοικητικές αποφάσεις και χωρίς ή πολύ μικρό κόστος. Αυτές τις αποφάσεις έχουμε υποχρέωση να τις παίρνουμε για την εξυπηρέτηση των συνδημοτών μας.

Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012

Ρύθμιση οφειλών στο δήμο Ορεστιάδας

Ο Δήμος Ορεστιάδας, στα πλαίσια της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
20124/08.06.2012 (ΦΕΚ 1828/08.06.2012 τεύχος Β’) των Υπουργών
Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της
παρ.6 του άρθρου 9 του Ν.4071/12 και της παρ.8 του αρθ. 3 του Ν.4038/12 ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), έως τις 29-2-2012. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι μέχρι την 07.10.2012. Συγκεκριμένα:
Α. Στη ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά όλες οι οφειλές ή δόσεις οφειλών που
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), έως τις 29-2-2012, εφόσον το σύνολο των βασικών
οφειλών δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, όταν πρόκειται για
φυσικά πρόσωπα, και τις εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000) ευρώ, όταν
πρόκειται για νομικά πρόσωπα.
Β. Στην ίδια ρύθμιση υπάγονται, μόνο αν ζητηθεί από τον οφειλέτη:
i)οι οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης,
ii)οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής κατά
τις διατάξεις των άρθρων 13-21 του ν.2648/1998 (Α' 238), καθώς και οι
οφειλές που έχουν υπαχθεί σε άλλη ρύθμιση, των οποίων οι όροι τηρούνται
κατά την υποβολή του αιτήματος
Γ. Οι οφειλές μπορούν να καταβληθούν εφάπαξ με απαλλαγή 100% από
τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ή σε μηνιαίες δόσεις με
απαλλαγή ανάλογου ποσοστού από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης
καταβολής, ενώ όταν ο αριθμός των δόσεων υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις
(24), το αίτημα εξετάζεται από τον οικείο Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν
Αντιδήμαρχο, μετά από πρόταση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας
του Δήμου, που αποφαίνονται σχετικά με την αδυναμία του υπόχρεου για
πληρωμή σε συντομότερο χρόνο, με επισημείωση επί της υποβληθείσας
αίτησης, ανάλογα με τη φορολογική εικόνα και τη φοροδοτική ικανότητα του
υπόχρεου, βάσει δικαιολογητικών που προσκομίζει ο οφειλέτης.
Δ. Η εφάπαξ εξόφληση ή η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Οι επόμενες
δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων
μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
Ε. Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των εκατό
(100) ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα εσόδων του
Δήμου (Γραφείο 3, τηλ. 2552350324, 325, 323,372).

Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012

89 χρόνια δεν αρκούν για να εκπολιτιστούν «κάποιοι» της ΔΕΚΗΠΑΟ

Τα όσα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής, 24-06-2012, στο Υπαίθριο Θέατρο στη βράβευση των επιτυχόντων σε Πανεπιστήμια μαθητών δείχνουν ότι θα χρειαστούν να περάσουν άλλα 89 χρόνια για να αποβάλλουν κάποιο άνθρωποι της ΔΕΚΗΠΑΟ την αγενή νοοτροπία τους, που τους έχει διαποτίσει το DNA και προσπαθούν να καλύψουν το πολιτιστικό τους έλλειμμα με θέσεις και αξιώματα σε πολιτιστικούς Φορείς του Δήμου μας.
Με την κάλυψη του Δήμου, προσκαλείς επίσημα κάποιον που έχει θεσμικό ρόλο στην κοινωνική ζωή της πόλης σου. Στη συνέχεια, αφού σου κάνει την τιμή να παρευρεθεί στην εκδήλωσή σου, προσπαθείς να τον απαξιώσεις. Γιατί;
- Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου θα απαντούσε κάποιος, που δεν μπορεί να καταλάβει πώς σκέφτεται το μυαλουδάκι αυτών των ανθρώπων.    
Πάντως, να ξέρετε όλοι εσείς που δεν είστε του ίδιου πολιτιστικού επιπέδου των «κάποιων» της ΔΕΚΗΠΑΟ, που δεν είστε στην παρέα της παράταξης του Δημαρχιακής Αρχής και δεν είστε μπλεγμένοι στις δικές τους δραστηριότητες, όταν σας καλούν στις εκδηλώσεις τους, μπορεί να σας την έχουν «στημένη». Δεν έχουν ούτε καν το απλό ελληνικό φιλότιμο που τιμάς και σέβεσαι τον φιλοξενούμενό σου.

Κούζας Γιάννης
Σύμβουλος Εκπαίδευσης

(Την Κυριακή 24/6/12 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στα πλαίσια των ΟΡΕΣΤΕΙΩΝ, για την βράβευση των επιτυχόντων μαθητών των σχολείων του δήμου Ορεστιάδας στις ανώτερες και ανώτατες σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)

Κυριακή, 24 Ιουνίου 2012

Εκ των υστέρων δικαίωση και πάλι...

Για άλλη μια φορά δικαιώνεται η επιμονή μας να αναδείξουμε κάποια ζητήματα, με σκοπό να συνετιστούν οι υπεύθυνοι-αρμόδιοι και να τα διορθώσουν.
Αφού προσπάθησαν να μας λοιδωρήσουν, στο τέλος από ανάγκη, από φόβο, από κατανόηση του σωστού, υιοθέτησαν τις προτάσεις μας.
Περί ΔΗΚΕΠΑΟ ο λόγος.
Εδώ και 5 χρόνια διαμαρτυρόμαστε για την απίστευτα και απαράδεκτα μεγάλη διάρκεια των Ορεστείων. Η διάρκεια μέχρι τώρα ήταν 20-30 ημέρες. Επιτέλους περιορίστηκε σε 7 ημέρες. Έτσι τουλάχιστον μειώνεται το κόστος υλοποίησης των εκδηλώσεων. Για την ποιότητα, τον πλουραλισμό και των καινοτομία των εκδηλώσεων βέβαια δεν θα αναφερθούμε, διότι δυστυχώς είναι κάτι που εκλείπει απ' την επιχείρηση που έχει χρεωμένο τον πολιτισμό σ' αυτό το δήμο. Ας κρίνει ο καθένας το αποτέλεσμα που παρουσιάζεται.
Μετά από καταγγελίες, διαμαρτυρίες και πολλά άλλα, κι αφού διαδραματίστηκαν σκηνές απείρου κάλλους την περσινή περίοδο, αποφασίστηκε η ανάθεση ηχητικών, φωτιστικών, εξέδρας, όχι με απευθείας ανάθεση στους φίλους και κολλητούς, αλλά με πρόχειρο διαγωνισμό. Και η απόδειξη; Το συνολικό κόστος αυτών των εκδηλώσεων για το 2011 που έγιναν με απευθείας ανάθεση έφτασε στις 90.000 ευρώ, ενώ το 2012 που έγινε με πρόχειρο διαγωνισμό, το αποτέλεσμα ήταν να κατακυρωθεί σε προσφορά που έφτανε για όλα αυτά στις 42.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε όλοι τη διαφορά και το όφελος που θα έχει η επιχείρηση. Κι όλοι καταλαβαίνετε βέβαια τι πάρτι γινόταν πέρσι...
Αυτά προς το παρόν...
Με το Δημοτικό Ωδείο και τη λειτουργία του θ' ασχοληθούμε κάποια στιγμή αργότερα...
Θα συνεχίσουμε ν' αγωνιζόμαστε για μια σωστή λειτουργία του δήμου με διαφάνεια και αξιοκρατία.

Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012

Λογαριασμό για τους πλημμυροπαθείς του Ορμενίου άνοιξε ο Δήμος Ορεστιάδας

5351057646395 ο Αριθμός Λογαριασμού της Τράπεζας Πειραιώς για την ενίσχυση των πλημμυροπαθών του Ορμενίου
Στο άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού για την ενίσχυση των πλημμυροπαθών του Ορμενίου, προχώρησε ο Δήμος Ορεστιάδας ύστερα από την πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου της παράταξης "ΝΕΑ ΑΡΧΗ" κ. Γιώργου Καραγιάννη, που είχε κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν από καιρό και είχε γίνει αποδεκτή απο τις παρατάξεις Δημοτική Αλληλεγγύη, Νέα Αρχή και Ορεστιάδα στην Πρώτη Γραμμή πλην της Λαϊκής Συσπείρωσης.
Μετά την κοινή συμφωνία των τριών παρατάξεων ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία και στις 28 Μαΐου οι Υπουργοί Οικονομικών και Εσωτερικών εξέδωσαν Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία εγκρίθηκε το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς με δικαιούχο τον Δήμο Ορεστιάδας με ειδικό σκοπό την βοήθεια προς τους πλημμυροπαθείς του Ορμενίου.
Η τριμελής επιτροπή διαχείρισης είναι διαπαραταξιακή και αποτελείται από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Μανώλη Παπαντωνίου, τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Λευτέρη Χαμαλίδη και τον επικεφαλής του συνδυασμού Ορεστιάδα στην Πρώτη Γραμμή κ. Βασίλη Μαυρίδη, ενώ οι δικαιούχοι ενίσχυσης θα υποδειχθούν από το Τοπικό Συμβούλιο Ορμενίου.
Ο υπ' αριθμ. 5351057646395 λογαριασμός στην Τράπεζα Πειραιώς θα είναι ανοιχτός μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου με όνομα δικαιούχου τον Δήμο Ορεστιάδας.