Παρασκευή, 31 Δεκεμβρίου 2010

Παρασκευή, 24 Δεκεμβρίου 2010

Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου 2010

Η Δημοτική Ομάδα της "νέας αρχής"

Εκλογική Περιφέρεια Ορεστιάδας
Χαμαλίδης Ελευθέριος
Παπαϊωάννου Ιωάννης
Καραγιάννης Γεώργιος

Εκλογική Περιφέρεια Βύσσας
Χάψαλη Ελένη
Μητακίδης Γεώργιος

Εκλογική Περιφέρεια Τριγώνου
Γραμματίκης Γεώργιος
Χατζής Ιωάννης

Εκλογική Περιφέρεια Κυπρίνου
Τυρμπάκης Χρήστος