Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2011

Ρύθμιση οφειλών προς το δήμο Ορεστιάδας

Ο Δήμος Ορεστιάδας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 3979/2011 και την υπ΄ αριθμ. 365/2011 απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας δύνανται να ρυθμίζονται και να εξοφλούνται έως 13-10-2011 κατόπιν αιτήσεως του υπόχρεου, οι εξής οφειλές προς τους δήμους, εξαιρουμένων των προστίμων αυθαίρετων κατασκευών:

α) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν από 01-09-2009 και έως 16-06-2011 εφόσον έχει καταβληθεί μέχρι την υποβολή της αιτήσεως εκ μέρους του υπόχρεου ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου αυτών,
β) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν έως 16-06-2011, εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 66 Ν. 3801/2009 και έχει καταβληθεί το τριάντα τοις εκατό (30%) της ρυθμισθείσας οφειλής.
γ) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν έως 16-06-2011, εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν τύχει διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής κατά το άρθρο 170 του ν. 3463/ 2006 και έχει καταβληθεί το 30% του διακανονισθέντος ποσού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2552350323-324 & 25523503372 - 373 ή στο γραφείο 3 του Δήμου Ορεστιάδας.

Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2011

Κοινωνική Πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τοποθέτηση Καραγιάννη Γιώργου στο Δ.Σ. 3-8-11

Αυτή τη δύσκολη στιγμή που η κοινωνία μας μαστίζεται από την πρωτοφανή και αδιάκοπη οικονομική κρίση, η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει και μπορεί να σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα πλαίσιο δράσης στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής.
Καταθέτω ορισμένες προτάσεις δίχως να θεωρώ πως έχω «ανακαλύψει τον τροχό». Πρόκειται για μια σειρά από ιδέες τις οποίες εφάρμοσαν πολλές Δημοτικές Αρχές της χώρας μας στο πρώτο εξάμηνο του Καλλικράτη, αυτού του Νόμου με τις αδυναμίες και τις ελλείψεις. αλλά και με τις τεράστιες ευκαιρίες που δημιουργεί.
(1) Οργάνωση Τράπεζας Αίματος στο δήμο μας. Κάθε χρόνο γινόμαστε μάρτυρες πολλών τροχαίων δυστυχημάτων στην περιοχή μας και η ανάπτυξη ενός ισχυρού κινήματος εθελοντών αιμοδοσίας θα αποτελούσε κορυφαία κοινωνική πράξη.
(2) Ταυτόχρονα, προτείνω την οργάνωση ενός κινήματος εθελοντισμού και αλληλεγγύης το οποίο θα μπορεί να υλοποιεί πολυποίκιλες δράσεις λειτουργώντας όμως συμπληρωματικά στους θεσμούς και τις Αρχές που έχουν τη κύρια ευθύνη.
(3) Οργάνωση ημερίδων για φλέγοντα ζητήματα όπως είναι η παιδική παχυσαρκία, τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, οι καταχρήσεις ουσιών και η βύθιση των νέων στο διαδίκτυο.
(4) Απαλλαγή Δημοτικών Τελών για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι άποροι και οι πολύτεκνες οικογένειες.
(5) Δημιουργία ενός πλαισίου προσφοράς και ζήτησης εργασίας μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου μας με τη οργάνωση ενός ηλεκτρονικού «γραφείου ανεργίας».
(6) Επίτευξη συμφωνίας με τα μεγάλα super market της περιοχής μας για δωρεάν παροχή αγαθών πρώτης ανάγκης προκειμένου χορηγηθούν σε απόρους του Δήμου μας.
Ο επικεφαλής της Δημοτικής Αρχής αξίζει να εξετάσει τη δημιουργία θέσης αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, μιας θέσης ευθύνης που δεν θα περιορίζεται απλά σε τίτλο με ισχυρό συμβολικό χαρακτήρα, αλλά θα πρόκειται για ένα Σύμβουλο ο οποίος θα έχει την ευθύνη για τη χάραξη του Στρατηγικού Σχεδιασμού που αφορά την κοινωνική πολιτική.

Δήλωση Λευτέρη Χαμαλίδη για τη Συνάντηση Νέων "ΑΡΔΑΣ 2011"

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Νέα Αρχή» κ. Χαμαλίδης, με αφορμή την ολοκλήρωση της 17ης Συνάντησης Νέων Άρδας 2011, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
Θα ήθελα να δηλώσω την αντίθεσή μου για την ενέργεια κάποιων θερμόαιμων παρευρισκόμενων στην τελετή λήξης της 17ης Συνάντησης Νέων, να εκφράσουν την απογοήτευσή τους για τη διοργάνωση, με πέταγμα μπουκαλιών και με κατάβρεγμα της προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. κ. Ροροπούλου. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να επιλέξουν άλλον τρόπο για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους, η οποία είναι δικαιολογημένη σε μεγάλο βαθμό.
Στη διάρκεια αυτής της διοργάνωσης, έγιναν αισθητές οι λανθασμένες επιλογές της προέδρου της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. και του δημάρχου Ορεστιάδας, για τον τρόπο οργάνωσης της εκδήλωσης. Η ανεπάρκεια ήταν κάτι παραπάνω από φανερή, οι καλλιτεχνικές επιλογές σε μεγάλο βαθμό αποτυχημένες, η διαχείριση με αρκετά κενά, παραλείψεις, παρατυπίες. Το φιλότιμο 2-3 ανθρώπων δεν φτάνει για μια τόσο μεγάλη διοργάνωση.
Ήταν αναπόφευκτο, η αγανάκτηση κι η απογοήτευση του κόσμου, να εκφραστεί σε κάθε παρέα που ήρθε στον Άρδα. Ακόμη και στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης, τα αρνητικά σχόλια είναι απίστευτα.
Ο θεσμός αυτός φαίνεται ότι έχει φτάσει σε οριακά σημεία συνέχειας ή μη. Είναι ανάγκη να αναθεωρηθούν πολλά πράγματα και να επαναπροσδιοριστούν οι στόχοι και οι επιδιώξεις του.
Η εκδήλωση αυτή αφορά σε συνάντηση νέων κι έτσι πρέπει να οργανώνεται και ν’ αντιμετωπίζεται στη βασική της δομή. Η γεωγραφική θέση της περιοχής, απαιτεί την ύπαρξη διασυνοριακού χαρακτήρα στη συνάντηση και για τους φορείς και καλλιτέχνες που θα συμμετέχουν, αλλά και για τους πολίτες που θα παρακολουθήσουν.
Με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, πρέπει να γίνει απολογισμός της εκδήλωσης και να ανοίξει ο διάλογος για τη σωτηρία και βελτίωση του θεσμού. Η συνάντηση νέων στον Άρδα είναι πάνω από δημοτικές παρατάξεις και δεν είναι πεδίο προσωπικής προβολής και πολιτικών επιδιώξεων.