Σάββατο, 28 Μαΐου 2011

Ομιλία Χαμαλίδη στην εκδήλωση-συζήτηση "Τόνωση της τοπικής οικονομίας"

Κυρίες και κύριοι καλησπέρα.
Εκ μέρους της παράταξης, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας και τη συμμετοχή σας στο διάλογο που ανοίγουμε με τους συνδημότες μας για ζητήματα τα οποία απασχολούν την τοπική μας κοινωνία και ευρύτερα την περιοχή, με κεντρικό στόχο να αναληφθούν πρωτοβουλίες ή να ενισχύσουν συγκεκριμένες ενέργειες οι οποίες θα φέρουν ευημερία και προκοπή.
Η σημερινή εκδήλωση εντάσσεται στην προσπάθειά μας αυτή κι έχει ως κεντρικό τίτλο «Τόνωση της τοπικής οικονομίας».
Εμείς ως παράταξη αντιλαμβανόμαστε την ευθύνη που έχουμε απέναντι στους συνπολίτες μας, καθώς δεν είμαστε δύναμη αντίδρασης αλλά πρόταση διοίκησης και αναλαμβάνουμε δράσεις για να συμβάλλουμε με τις δυνάμεις μας, στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας είτε μόνο από την πλευρά των ιδιωτών είτε με συνέργεια του δήμου.
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε μερικές σταγόνες αισιοδοξίας. Χρειαζόμαστε πινελιές ελπίδας, χρειαζόμαστε να πιστέψουμε σε ένα καλύτερο αύριο. Ένα καλύτερο αύριο για όλους κι όχι για λίγους.
Δε μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και να σφυρίζουμε αδιάφορα στη σκληρή πραγματικότητα που μας περιτριγυρίζει.
Στοχευμένα, βήμα-βήμα, πρέπει να αξιοποιήσουμε τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της περιοχής, να αναδείξουμε τα προϊόντα και τους ανθρώπους της.
Ο νέος δήμος Ορεστιάδας διαθέτει μοναδικά στοιχεία που από μόνα τους δείχνουν και ορίζουν το δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσουμε, για να πάρει και πάλι τα επάνω της η περιοχή μας. Οι τρεις πύλες εισόδου-εξόδου, Καστανεών, Ορμενίου, Κυπρίνου, μας δείχνουν το δρόμο της διασυνοριακότητας, που πρέπει να περπατήσουμε και ν’ αξιοποιήσουμε, επιτέλους, προς όφελός μας κι όχι σε βάρος μας. Η Νέα Ορεστιάδα, μπορεί και πρέπει να παίξει το ρόλο της διασυνοριακής πρωτεύουσας.
Έχει επίσης ένα απίστευτο περιβαλλοντικό και φυσικό πλούτο, με τον ποταμό Άρδα, τον ορεινό όγκο Πενταλόφου-Πετρωτών, τα δύο φράγματα, που σε συνδυασμό με το σημείο μεγάλου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος της Ζώνης- Δοξιπάρας αλλά και του μουσείου Σπηλαίου, του μουσείου Πέτρας των Πετρωτών, του Λαογραφικού Μουσείου Ορεστιάδας και σύντομα της βιβλιοθήκης της Αδριανούπολης που θα μεταφερθεί στη Νέα Ορεστιάδα, προσδίδουν πλέον ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην περιοχή. Της δίνουν προστιθέμενη αξία. Αυτός ο τόπος μπορεί να προσδοκά βάσιμα σε σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητας και σε νέες προοπτικές. Με επιθετική προβολή και συγκεκριμένο σχέδιο.
Ταυτόχρονα, είναι αναγκαίες δράσεις και πρωτοβουλίες για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας την οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε σε μέγιστο βαθμό. Δράσεις που δείχνουν ξεκάθαρους αποδέκτες. Όπως για παράδειγμα, τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, γιατί αυτοί αποτελούν τη βάση της τοπικής οικονομίας μας.
Είναι ανάγκη ν’ αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Νομού Έβρου και ιδιαίτερα του δήμου Ορεστιάδας, δεν πρέπει να συνεχίσουν να αποτελούν απλές αναφορές, αλλά πρέπει πλέον να μετατραπούν σε επενδύσεις που θα φέρουν κέρδος, θέσεις εργασίας, ανάκαμψη και αναδιάρθρωση της αγροτικής μας οικονομίας.
Φίλες και φίλοι.
Σήμερα ξεκινάμε βάζοντας στο τραπέζι την γεωργία, την κτηνοτροφία, τη διασυνοριακότητα και τους φυσικούς κι ενεργειακούς πόρους.
Σε επόμενη εκδήλωση θ’ ανοίξουμε το θέμα της αξιοποίησης του ποταμού Άρδα, με το «Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας» όπως είπαμε και προεκλογικά, του ορεινού όγκου Πενταλόφου Πετρωτών και τον Αγροτουρισμό γενικότερα.
Σήμερα, επιλέξαμε 4 αξιόλογους ομιλητές, μέσα από τις εισηγήσεις των οποίων, θέλουμε να δώσουμε το στίγμα μας για το πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς τα τοπικά πράγματα.
Θα μου επιτρέψετε δημόσια να ευχαριστήσω έναν-έναν τους ομιλητές μας οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και να συμβάλλουν κι αυτοί στην προσπάθεια που κάνουμε. Τον κ. Δαδούση, τον κ. Τσακίρη, τον κ. Δημητριάδη και τον κ. Αδαμίδη.
Ξεκινάμε λοιπόν.
Κτηνοτροφία
Η κτηνοτροφία στην περιοχή μας είναι σε νηπιακό στάδιο ανάπτυξης στην περιοχή μας. Είναι ένας τομέας που εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί ν’ αλλάξει άρδην και με θετικό τρόπο, μεγάλο μέρος της τοπικής οικονομίας.
Απαιτείται όμως κτηνοτροφία οργανωμένη και σύγχρονη. Από ανθρώπους με όρεξη, μεράκι κι υπομονή για να επενδύσουν.
Κτηνοτροφία είτε ατομική ή ως ομάδα παραγωγών. Αυτό αποτελεί πρόταση-πρόκληση που καταθέτουμε, στη μορφή της ομάδας παραγωγών αγροτικών προϊόντων όπως σπαράγγι ή σκόρδο.
Κι εδώ ο δήμος πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες. Αναφέρομαι στη δημιουργία βοσκοτόπων, όπως άλλωστε προβλέπεται κι από τις αρμοδιότητές του.
Γεωργία
Η κρίση την οποία περνούν οι αγροτικές τοπικές κοινωνίες, αναμένεται να ενταθεί στα επόμενα χρόνια.
Η λύση δεν θα έρθει από μια μαγική ή δυναμική καλ­λιέργεια που σαν μια νέα μονοκαλλιέργεια θα κατακλύσει τις γεωργικές εκτάσεις της υπαίθρου. Οι μονο­καλλιέργειες δημιουργούν ασταθή και ευπαθή αγροτικά οικοσυ­στη­ματα που είναι ευάλωτα τόσο από οικολογικής πλευράς, όσο και από οικονο­μικής. Απεναντίας οι σίγουρες και μακρο­πρόθεσμες λύσεις θάρθουν από μια νέα αντίληψη που έχει βαθιές τις ρίζες της στην παρά­δοση αυτού του τόπου και την οποία συκοφαντήσαμε και απεμπολήσαμε ως σύνδρομο της υπανάπτυξης. Η νέα-παλιά πρόταση ακούει στο όνομα: Αυτάρκεια. Αυτάρκεια σε επίπε­δο νοικο­κυριού, αυτάρ­κεια σε επίπεδο χωριού, αυτάρκεια σε επίπεδο επαρχίας, Νομού, Περιφέ­ρειας. Όσα περισσότερα προϊόντα από αυτά που καταναλώνονται σε έναν τόπο παράγονται σε ακτίνα 50-100 χιλιομέτρων, τόσο το καλύτερο για όλους.
Βέβαια, αυτό δε σημαίνει ότι θα προσπαθήσουμε να φθάσουμε την αυτοκατανάλωση στο 100%. Αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό και δεν είναι και επιθυμητό. Από τους Αρχαίους χρόνους, οι κάτοικοι αυτού του χώρου αντάλλασσαν προϊόντα και ιδέες με τις χώρες που τις έβρεχε η ίδια θάλασσα. Σήμερα, γίνεται ολοένα και περισσότε­ρο κατανοητό και παραδεκτό πως μια τοπική κοινωνία με μικρό βαθμό αυτάρκειας έχει χαμηλές προοπτικές μακροχρό­νιας και υγιούς ανάπτυξης.
Μέσα από την εισήγηση του κ. Τσακίρη δόθηκαν κάποιες κατευθύνσεις στον τομέα της δενδροκομίας, της λαχανοκομίας και των κτηνοτροφικών φυτών που συνδέεται άμεσα με την ενθάρρυνση της κτηνοτροφίας.
Διεύρυνση λοιπόν της καλλιέργειας και με άλλα αγροτικά προϊόντα. Υπάρχουν πιλοτικές προσπάθειες οι οποίες μπορούν να υιοθετηθούν κι από άλλους. Προσπάθειες για πολλά και ποιοτικά αγροτικά προϊόντα.
Η Ελληνική γεωργία για να ορθοποδήσει, πρέπει να αντιμετωπίσει τις γεωργίες των άλλων χωρών στην ποιότητα και τη διαφορετικότητα. Όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε αυτό τόσο το καλύτερο.
Ο Νομός θα βγει πολλαπλά κερδισμένος αν υιοθετήσει την προτεινόμενη παραγωγική κατεύθυνση.
Βλέπω μόνο δύο επιφυλάξεις. Η πρώτη. Ποιος θα τα υλοποιήσει όλα αυτά; Αν νοιώθετε όπως ο δεκαπεντάχρονος νεαρός που ακόμη του δένει τα κορδόνια των παπουτσιών του η μητέρα του, λυπάμαι αλλά δε μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Αν αναζητάτε άλλους για να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουμε εμείς, τότε θα πρέπει να περιμένουμε την ενηλικίωσή μας. Τότε που θα νοιώσουμε υπεύθυνοι πολίτες που πρέπει να αναλάβουν τις τύχες στα χέρια τους και δεν θα αναζητούν κηδεμόνες ή προστάτες.
Η δεύτερη. Μπορούν αυτές ο δράσεις να φέρουν αποτέλεσμα αν υλοποιηθούν; Βεβαίως, και μάλιστα ουσιαστική και διαρκή βελτίωση της τοπικής οικονομίας που θάναι παράλληλα ανθεκτική σε εθνικές και διεθνείς οικονομικές κρί­σεις γιατί θα είναι μια οικονομία «σαρανταποδαρούσας», όπως είπε χαρακτηριστικά ο καθηγητής κ. Δαουτόπουλος. Μια οικονομία που δεν θα στηρίζεται σε ένα ποδάρι (βλέπε κρίση γούνας στην Καστοριά), αλλά σε σαράντα.
Ενεργειακοί πόροι
Ο ενεργειακός πλούτος που διαθέτει η περιοχή μας, βιομάζα (ο όγκος της οποίας είναι ιδιαίτερα σημαντικός, καθότι ο νομός μας αποτελεί κατεξοχήν αγροτική περιοχή), υδατοπτώσεις και αιολική ενέργεια (ιδιαίτερα στη Σαμοθράκη), ηλιακή ενέργεια (φωτοβολταϊκά) και γεωθερμία οφείλει να μελετηθεί και να αξιοποιηθεί.
Όσον αφορά τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε τοπικό επίπεδο και την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών σε ζητήματα εξοικονόμησης ενέργειας, προστασίας και βιώσιμης διαχείρισης του αστικού περιβάλλοντος πρωταγωνιστικό ρόλο για ακόμα μία φορά καλείται να παίξει η Τ.Α. Με έργα βιοκλιματικών παρεμβάσεων σε υφιστάμενα κτίρια και ειδικότερα, με τεχνικές παρεμβάσεις σε δημοτικά κτίρια διαφόρων κατηγοριών και με εγκαταστάσεις μικρών φωτοβολταϊκών σε στέγες σχολείων, εκκλησιών, αθλητικών κέντρων, αποθηκών κ.α. μπορούμε να επιτύχουμε μία ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων. Εφαρμόζοντας κάθε Δήμος μια πολιτική προσανατολισμένη στα ανωτέρω στοχεύει στη μείωση της απώλειας ενέργειας και της απώλειας χρημάτων, βοηθώντας το περιβάλλον, διατηρώντας τον φυσικό μας πλούτο και αποδίδοντας άμεσα οικονομικά οφέλη τόσο στο ταμείο του όσο και στους πολίτες.
Η γεωθερμία είναι ένας τομέας που δεν έχει αξιοποιηθεί καθόλου. Ο δήμος μπορεί να κάνει τον πιλότο σ’ αυτό αξιοποιώντας το σε μεγάλα ενεργοβόρα κτίρια όπως γυμναστήρια, κολυμβητήρια, κτλ.
Αναφορικά με τα φυτικά υπολείμματα της περιοχής, αυτά προέρχονται από τις καλλιέργειες ηλίανθου, σιτηρών, καλαμποκιού, βαμβακιού κ.α. και σε συνδυασμό με την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών (αγριοαγκινάρα, μίσχανθο και καλάμι) που μπορούν να καλλιεργηθούν σε εκτάσεις των 1.500.000 στρ. που διαθέτει ο Έβρος, δύναται να τροφοδοτούν μονάδες αξιοποίησης βιομάζας ισχύος 50 MW. Αυτό σημαίνει επενδύσεις δεκάδων εκατομμύριων ευρώ και δεκάδες θέσεις απασχόλησης, τόσο στις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στις μονάδες αξιοποίησης της θερμικής ενέργειας (θερμοκήπια, ξηραντήρια μηδικής, τηλεθέρμανση).
Αμμοχάλικο
Πρόκειται για ένα φυσικό πόρο ο οποίος υπάρχει σε αφθονία και επιβάλλεται η άμεση αξιοποίηση του προς όφελος του δήμου. Ο δήμος, μέσα στην οικονομική δυσπραγία που αντιμετωπίζει η χώρα μας, έχει τεράστια ανάγκη από έσοδα τέτοιου τύπου και δεν επιτρέπεται να ολιγωρεί.
Ζεόλιθος
Υπογράφηκε επιτέλους η σύμβαση με την εταιρία η οποία πρόκειται να αξιοποιήσει το κοίτασμα. Η επένδυση είναι τεράστια και πρόκειται να δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας για αρκετά χρόνια. Υπάρχουν όμως δυνατότητες ν’ αναπτυχθούν πολλές παράπλευρες δραστηριότητες για τη δευτερογενή επεξεργασία του ζεόλιθου όπως κλάδοι απολύμανσης, διύλισης νερού, ακάθαρτων νερών, ενισχυτικών χωραφιών, φαρμακευτική, κτλ. Κι όλα αυτά εδώ, στο χώρο που γίνεται η εξόρυξη του πρωτογενούς υλικού.
Βίζα Τούρκων
Η διασυνοριακή συνεργασία έχει ιδιαίτερη σημασία για το Νομό Έβρου, λόγω της γεωγραφικής θέσης του.
Η Ελλάδα όπως είναι γνωστό ανήκει στη ζώνη Σένγκεν και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν, από πλευράς κανόνων της ΕΕ, να προβεί σε ενέργειες που παραβιάζουν τους κανόνες Σένγκεν. Η υποχρέωση έκδοσης βίζας για τους Τούρκους επισκέπτες αλλά και σε επίσημους εκπροσώπους επιχειρηματικών φορέων λειτουργεί αποτρεπτικά στην επιχειρηματική προσέγγιση που με αρκετή προσπάθεια και από τις δύο πλευρές προσπαθεί να εδραιωθεί. Παράλληλα η ο γραφειοκρατικός αυτός περιορισμός στερεί από τη χώρα μας έναν πολύτιμο πόρο επιχειρηματικής ανάπτυξης, με αποτέλεσμα οι ακριτικές περιοχές της χώρας μας να επωμίζονται όλα τα μειονεκτήματα της παραμεθορίου και κανένα πλεονέκτημα ουσιαστικής διασυνοριακής και διακρατικής συνεργασίας.
Προτείνουμε την άμεση και αποτελεσματική διευθέτηση του ζητήματος της έκδοσης βίζας για τους Τούρκους Επιχειρηματίες και μέλη των αντίστοιχων Επιμελητηρίων της Τουρκίας, οι οποίοι επισκέπτονται τη χώρα μας στο πλαίσιο επιχειρηματικών συναντήσεων για το σχεδιασμό και ανάπτυξη διασυνοριακών στοχευόμενων δράσεων. Προτείνουμε επίσης την άμεση δραματική μείωση του κόστους της βίζας, είτε για όλους ή για ομάδες πληθυσμού όπως π.χ. οι φοιτητές.

Η δύναμη της ακινησίας που έχει αγκαλιάσει την πόλη έχει οδηγήσει πολλούς να ομολογούν ότι, «αυτή η πόλη είναι καμένο χαρτί», «αυτή η πόλη δεν μπορεί να κρατήσει τον κόσμο της», «κανένας δεν μπορεί να προκόψει σ’ αυτή την πόλη».
Η Νέα Ορεστιάδα έχει ανάγκη από μια δημιουργική έκρηξη, η οποία θα φέρει στην επιφάνεια τη δυναμική της κοινωνίας μας. Η στασιμότητα των τελευταίων χρόνων, σ’ ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον τόσο ευμετάβλητο, επιβάλλει την άμεση αλλαγή κατεύθυνσης.
Το σύνθημά μας είναι το εξής: Αποποιούμαστε τη μιζέρια και την ηττοπάθεια. Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες. Παίρνουμε την τύχη στα χέρια μας.
Σχεδιάζουμε – προτείνουμε – διεκδικούμε – υλοποιούμε.

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2011

Αντίδραση - Πρόταση για τα κέντρα παράνομων μεταναστών

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ενεργώντας αυτοβούλως και αγνοώντας την άποψη της τοπικής κοινωνίας, εξέδωσε ανακοίνωση για τη δημιουργία 14 κέντρων παράνομων μεταναστών, απ’ τα οποία 3 στον Έβρο και ιδιαίτερα στο βόρειο Έβρο.
Έχουν ήδη περάσει 5 ημέρες χωρίς καμιά επίσημη αντίδραση από τον δήμαρχο Ορεστιάδας.
Επειδή οι αποφάσεις που παίρνονται από το «κλεινόν άστυ», θεωρούμε ότι είναι λανθασμένες και ερήμην της τοπικής κοινωνίας, προτείνουμε τα παρακάτω:


  1. Πρόκληση για άμεση επίσκεψη, εντός 10ημέρου, αντιπροσωπείας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με επικεφαλής τουλάχιστον Υφυπουργό, για να συζητήσουμε το θέμα, που είναι έντονο για την περιοχή και τη χώρα, καταθέτοντας τις προτάσεις μας κι αξιολογώντας τα δεδομένα.
  2. Αν το 10ήμερο περάσει άπραγο, ο δήμος και η κοινωνία των πολιτών ξεκινάνε δυναμικές κινητοποιήσεις και στοιχειοθετούν νομικά αντίδραση στη δικαιοσύνη.
Σε δήλωση του ο κ. Υπουργός μάλιστα απηύθυνε «έκκληση» στις τοπικές κοινωνίες, στις περιοχές όπου θα κατασκευασθούν τα κέντρα υποδοχής, να μην προχωρήσουν σε αντιδράσεις, ζητώντας τους «να αναλογισθούν το εθνικό συμφέρον». Τόνισε για άλλη μία φορά πως θα δοθούν οικονομικά κίνητρα για την ανάπτυξη των συγκεκριμένων περιοχών, ενώ ανέφερε ότι στις γύρω πόλεις θα δημιουργηθούν επιχειρήσεις για τον εφοδιασμό των κέντρων αυτών, ενισχύοντας την τοπική οικονομία. Όπως αντιλαμβάνεστε προκαλεί το κοινό αίσθημα η φράση του Υπουργού «να μην προχωρήσουμε σε αντιδράσεις» αλλά να… καταπιούμε με το «έτσι θέλω» την απόφασή του. Δυστυχώς, μέσα στην οικονομική δυσπραγία που αντιμετωπίζει η κοινωνίας μας, το Υπουργείο τάζει οικονομικές και περιβαλλοντικές απολαβές για να χρυσώσει το χάπι. Δεν συμφωνούμε σ’ αυτή την κατεύθυνση και δεν πρέπει να δεχτούμε άλλη υπονόμευση ως κοινωνία του Βορείου Έβρου.
Το ζήτημα των παράνομων μεταναστών πρέπει ν’ αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδιασμού, με την επαναδιαπραγμάτευση του καταστροφικού για τη χώρας μας ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου, με την καλύτερη φύλαξη των συνόρων και την επαναπροώθηση τους στις χώρες προέλευσης, η οποία άλλωστε αποτελεί ευρωπαϊκό και όχι μόνο ελληνικό ζήτημα.

Εκδήλωση-συζήτηση "Τόνωση της τοπικής οικονομίας"

Εκδήλωση-συζήτηση με θέμα την "Τόνωση της τοπικής οικονομίας" πραγματοποίησε την Κυριακή το βράδυ στο Πανεπιστήμιο της Ορεστιάδας η δημοτική παράταξη "Νέα Αρχή" με επικεφαλής τον Λευτέρη Χαμαλίδη. Με κύριο μέλημα την ανάδειξη των "συγκριτικών πλεονεκτημάτων" της περιοχής η συγκεκριμένη εκδήλωση κατόρθωσε να δώσει μια σοβαρή απάντηση σε πολλά καίρια ερωτήματα.

Στο ακροατήριο δόθηκαν ακριβείς πληροφορίες για τα μεγέθη της κτηνοτροφίας στην περιοχή. Σκιαγραφήθηκαν οι προβληματισμοί του κλάδου, δίνοντας μια εικόνα για τα σημαντικότερα εμπόδια, αλλά και για τις προοπτικές ανάπτυξης του τομέα. Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Δαδούση (Κτηνίατρος - Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας) πρωτίστως θα πρέπει να δημιουργηθούν ομαλές συνθήκες ανταγωνισμού, ενώ επίσης απαραίτητη είναι η θέσπιση μηχανισμών ελέγχου παράνομων ελληνοποιήσεων ξένων προϊόντων. Η εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου, ο εκσυγχρονισμός των σφαγείων, η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και η οργάνωση των πωλήσεων αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την επιβίωση και ανάπτυξη του τομέα.

Τις συνισταμένες της αγροτικής παραγωγής των τελευταίων δέκα ετών στο Βόρειο Έβρο παρουσίασε ο Στέλιος Τσακίρης. Το γράφημά του αποκάλυψε τις αυξομειώσεις στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, αλλά και την εγκατάλειψη ορισμένων "παραδοσιακών" καλλιεργειών, του αραβοσίτου και της ζάχαρης. Δίνοντας παραδείγματα για επιτυχείς αγροτικές επιχειρήσεις, όπως του συνεταιρισμού "Άρδα" ή του "Σκόρδου Βύσσας" ο γεωπόνος τόνισε, ότι τα εδάφη του Βορείου Έβρου, που χαρακτηρίζονται ως κατάλληλα για ποικίλες καλλιέργειες, πληρούν τις προϋποθέσεις για μια σταθερή αγροτική ανάπτυξη.

Το θέμα της αναγκαίας για την επιβίωση της τοπικής αγοράς ρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης βίζας σε Τούρκους πολίτες ανέπτυξε ο Βασίλης Δημητριάδης (Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Βιοτεχνών Βορείου Έβρου). Σύμφωνα με τον κ. Δημιτριάδη, Τούρκοι πιθανοί πελάτες, που επιθυμούν να ψωνίσουν ελληνικά προϊόντα, αποτρέπονται από το υψηλό κόστος μετάβασης στη χώρα μας, ενώ αντίθετα Έλληνες πολίτες προσφεύγουν με μεγάλη ευκολία στις γειτονικές αγορές της Τουρκίας και της Βουλγαρίας. Τα επιχειρήματά του υποστήριξε και η κ. Ελένη Ιντζεπελίδου, μέλος Δ.Σ. Επιμελητηρίου Έβρου & Πρόεδρος Επιμελητηριακής Κίνησης ''Νέοι Επαγγελματικοί Ορίζοντες''.

Η εισήγηση που κέντρισε με πολύ ιδιαίτερο τρόπο το ενδιαφέρον του κοινού ήταν σίγουρα εκείνη του γεωλόγου/γεωθερμικού Αδάμ Αδαμίδη, ο οποίος εξήγησε τις δυνατότητες εκμετάλλευσης της γεωθερμίας, που βρίσκεται παντού στο έδαφος και μπορεί να απαλύνει τα νοικοκυριά και τους δήμους από τα υψηλά κόστη θέρμανσης/ψύξης και ρεύματος που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του Βορείου Έβρου. Ο κ. Αδαμίδης, ωστόσο, αναφέρθηκε και σε άλλες "έξυπνες" και εναλλακτικές μορφές ενέργειας, που σχετίζονται με την εκμετάλλευση των υπαρκτών φυσικών πόρων, του νερού ή και των ορυκτών, όπως για παράδειγμα του ζεολίθου.
Με φόντο τις παραπάνω εισηγήσεις ο Λευτέρης Χαμαλίδης διατύπωσε την ανάγκη να βασιστεί η ανάπτυξη της περιοχής σε περισσότερους από έναν πυλώνα. Η γεωργία, η κτηνοτροφία, η διασυνοριακότητα και η αξιοποίηση των φυσικών πόρων θα μπορούσαν να γίνουν ισοδύναμες κινητήριες δυνάμεις ανάπτυξης για την περιοχή, θα μπορούσαν να αλληλοσυμπληρώνονται εξασφαλίζοντας οικονομική αυτάρκεια και σταθερότητα.

Επιμέλεια : Πόπη Κουρτίδη, Φωτορεπορτάζ: Ιωάννης Βαβαλικούδης
Πηγή: http://www.radioevros.gr/

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

Διοργάνωση εκδήλωσης - συζήτησης με θέμα «Τόνωση της τοπικής οικονομίας»

Η δημοτική παράταξη «Νέα Αρχή» στα πλαίσια των δράσεων της για την ανάδειξη ζητημάτων που αφορούν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ενεργοποίηση της τοπικής αγοράς, διοργανώνει εκδήλωση - συζήτηση με θέμα «Τόνωση της τοπικής οικονομίας».
Η εκδήλωση – συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Μαΐου 2011 στις 7:30μμ στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου στην Νέα Ορεστιάδα.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης – συζήτησης έχει ως εξής:

7:30 – 7:40
Ενθάρρυνση της κτηνοτροφίας στο Βόρειο Έβρο
Δαδούσης Κων/νος, Κτηνίατρος - Προϊστάμενος Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας
 
 
7:40 – 7:50
Προοπτικές της γεωργίας στον Βόρειο Έβρο
Τσακίρης Στέλιος, Γεωπόνος
 
 
7:50 – 8:00
Διευθέτηση βίζας διέλευσης Τούρκων πολιτών προς Ελλάδα
Δημητριάδης Βασίλης, Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Βιοτεχνών Βορείου Έβρου
 
 
8:00 – 8:15
Ορθολογική αξιοποίηση φυσικών πόρων και ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στο δήμο Ορεστιάδας
Αδαμίδης Αδάμ, Γεωλόγος – Γεωθερμικός
 
 
8:15 – 8:30
Αξιοποίηση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων περιοχής
Χαμαλίδης Λευτέρης, Επικεφαλής Συνδυασμού «Νέα Αρχή»
 
 
8:30 – 9:00
Ερωτήσεις - Συζήτηση

Ξεκινάμε τον διάλογο με όλους τους πολίτες
και ζητάμε την συμμετοχή τους και την γνώμη τους