Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

Παρατηρήσεις στο σχέδιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014-2020

Δημοσιεύτηκε για διαβούλευση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το σχέδιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος για την περίοδο 2014-2020.
Το Π.Ε.Π. είναι όχι το μόνο, αλλά το κύριο εργαλείο χρηματοδότησης για τους δήμους της περιφέρειας μας στην επόμενη δημοτική θητεία.
Διάβασα προσεκτικά όλο το σχέδιο του προγράμματος και γενικά μπορώ να καταθέσω ότι συμφωνώ με τους στόχους και τις προτεραιότητες.
Έχω όμως να παρατηρήσω, την παντελής απουσία της Ορεστιάδας αλλά και του Διδυμοτείχου από ενδεικτικές δράσεις που θα ‘πρεπε κατά την άποψη μου οπωσδήποτε ν’ αναφέρονται. Πιο συγκεκριμένα και καθαρά ενδεικτικά θα κάνω τις παρακάτω παρατηρήσεις:

  • Το τμήμα του προγράμματος που αφορά στην ολοκληρωμένη προσέγγιση στην εδαφική ανάπτυξη, περιλαμβάνονται η υλοποίηση, σχεδίων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης σε αστικά κέντρα άνω των 10.000 κατοίκων και ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων (Ο.Χ.Ε.). Τα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης είναι συνέχεια εφαρμογών από παλαιότερα Π.Ε.Π. Το θέμα των Ο.Χ.Ε. είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον κι αφορά σε σχέδια ολοκληρωμένης τουριστικής αξιοποίησης σε περιοχές που συγκροτούν δίκτυο πολιτιστικών – φυσικών πόρων με στόχο την τουριστική τους αξιοποίηση. Αυτό που προτείνω είναι η ένταξη σ’ αυτό το μέτρο της παρακάτω δράσης: Υλοποίηση ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος Τοπικής Εφαρμογής για την παραποτάμια περιοχή του Άρδα και την απόληξη του ορεινού όγκου Πενταλόφου-Πετρωτών, γνωστό πλέον από την πολλαπλή αναφορά μου ως «ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΔΑΣ». Αντ’ αυτού διάβασα ότι σχεδιάζεται στο συγκεκριμένο μέτρο να υλοποιηθούν, ένα σχέδιο για μια μειονεκτική περιοχή στον ορεινό όγκο της Ροδόπης κι ένα σχέδιο στον παράκτιο χώρο για την αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων – συγκρούσεων γης.
  • Όσον αφορά στο θέμα της διασυνοριακότητας, πουθενά δεν αναφέρεται κάποιος σχεδιασμός για την αξιοποίηση της Νέας Ορεστιάδας ως διασυνοριακό κέντρο (όπως λειτουργούσε και παλαιότερα), λόγω της γεωγραφικής της θέσης σε σχέση με την Τουρκία και τη Βουλγαρία.
  • Παρεμβάσεις για την αξιοποίηση του κάστρου Διδυμοτείχου που αποτελεί ιστορικό μνημείο και «κόσμημα» της περιοχής.
  • Όσον αφορά στα έργα διακρατικού χαρακτήρα, πρέπει να προωθηθεί κατά τη γνώμη μου η διαμόρφωση της εισόδου-εξόδου του Τελωνείου Καστανεών κι η αναβάθμισή του σε τελωνείο Α’ τάξης.
  • Πολύ σημαντικό το μέτρο που αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, όμως επειδή το ζήτημα είναι υψηλής προτεραιότητας για τους περισσότερους αν όχι όλους τους δήμους, ο προϋπολογισμός μάλλον είναι ιδιαίτερα μικρός.